Neden Sizi Seçti?

Narsist, eş olarak sizi seçtiyse bunun temel nedeni onun narsistik ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip olduğunuzu düşünmesidir. Narsistlerin sağlıklı yakınlık kurma kabiliyetleri yoktur, insanlara kendini önce pamuk prenses gibi hissettirir sonrasında aynı hızda gözden düşürür, çıkardıkları tepeden aşağı atarlar. Yaşadıkları hiç bir şey gerçek değildir. His olmadan, sadece manipulasyon temelli yüzeysel ilişkiler kurarlar. Asla yalnız kalamadıkları ve tatmin de hissedemedikleri için sürekli bir arayış içindedirler. Bu arayışın temel nedeni sürekli birilerini veya birini etkileyerek kendi büyüklük algısını doyurma ihtiyacı hissetmesidir.

Narsistler kendileri gibi narsistlerle duygusal yakınlık gerektirmeyen ilişkilerde çok iyi anlaşırlar. Romantik ilişkide ise kısa süre bir arada kalabilirler. Yine kendileri gibi B sınıfı kişilik bozukluğu olan fakat davranış kalıpları kendilerinden farklı şekillenen Borderline ile birbirlerine adeta yapışırlar. 


Bunun yanı sıra herhangi bir kişilik bozukluğu olmayan empati kabiliyeti yüksek, sadık, sabırlı, merhametli, karşı tarafın mutluluğundan mutlu olan, duygusal ve fedakar insanları da kısa sürede fark ederler. Bu insanlar manipulatif değildir ancak manipule edilmeye fazlasıyla açıktır. Dolayısıyla narsist eğer oyunu doğru şekilde oynarsa bu tip bir kişiden istediği her şeyi alabileceğini iyi bilir ve eğer ki bu kişiyle ilişkiye girdiği takdirde çıkar sağlayabileceğini düşünüyorsa bu kişilere yaklaşırlar.


İlişki için tercih ettikleri bir diğer grup da narsisizm seviyesi çok düşük olan ekhoistlerdir. Bu insanlar kontrast etkisi yaratarak narsistin kendini daha da büyük, daha da güçlü, daha da haklı görmesini sağladığından bu kişileri zaman zaman hayatlarına sokarlar. Ancak bir süre sonra bu tipteki bir insandan sıkılır ve onu tamamen terk ederler.


İki narsistin ilişkisi

Narsistler kendileri gibi narsistik biriyle kısa vadede iyi etkileşim kurarlar, bir anda birbirlerini çok yükseltirler. Başlangıçta birbirlerinin fiziksel görünümünden ve tavırlarından etkilenirler. Karşılıklı love bombing ile, övgülerle kısa sürede birbirlerini yükseltir hatta uçururlar. Bu ilişki her ikisine de heyecan verir. Ancak bu ikilinin uzun vadede bir arada bulunması mümkün değildir. Bunun nedeni değer verme aşamasında birbirlerini gözlerinde ne kadar yükselttilerse de değersizleştirme aşamasında aynı hızda gözlerinde düşürecek olmalarıdır. Her ikisi de bulutlarda gezme aşaması son bulduğunda birbirlerinin insani kusurlarını görecek ve buna tahammül edemeyeceklerdir. Eleştiriye karşı aşırı hassas olduklarından, aynı zamanda da karşı tarafı sürekli eleştirmeye ve haksız görmeye yatkın olduklarından hızla birbirlerinden uzaklaşacaklardır. Bir taraf tutkal görevi görmediğinden ilişki biter.Narsist borderline ilişkisi

Narsistlerle ilişki kurmaya en yatkın profil borderline kişilik bozukluğu olan veya buna yatkınlığı olan kişilerdir. Değer verme aşamasında bu ilişkide de her iki taraf birbirini inanılmaz yükseltir, heyecanlandırır. 


Değersizleştirme aşamasında ise borderline'ın değersizlik hisleri beslenir, bir yandan da öfke nöbetleri geçirir fakat narsistten kopamaz. Borderline kişilik bozukluğuna sahip kişilerin en büyük korkusu terk edilmektir. Bu nedenle karşı tarafı sık sık terk eder fakat aynı sıklıkta geri dönerler. Narsistler de benzer şekilde terk etmeye ve geri dönmeye yatkındırlar, fakat onların nedeni kendisindeki terk etme korkusu değil kusurlu biriyle bir arada kalma fikrine dayanamamalarıdır. Narsist borderline'ı sık sık terk ederek onun terk edileceğine ilişkin içsel inancını canlı tutarken, terk etse de geri döndüğü için bu korkusunu yatıştırır.

Diğer yandan borderline karşı tarafı gözünde inanılmaz büyüttüğünden bu durum narsistin egosunu aynı ölçüde tatmin eder. Borderline dikkat çekmek için kendine kolaylıkla fiziksel zarar verebilir veya kendini öldürmekle karşı tarafı tehdit edebilir, bir ortamda aşırıya kaçan drama sahneleri yaratmaktan çekinmez. Narsist bu gösterilerin kendisi için sahnelendiğini düşünür ve bir insanda böylesi bir etki yaratıyor olduğu hissinden beslenir. 

Narsist eleştirmeye, borderline kendini suçlamaya yatkındır. Her ikisi de dürtüsel yaşar. Aşırı harcama, düşünmeden hareket etme, tehlikeli cinsellik, tehlikeli araç kullanımı, oburluk, madde kullanımı vb gibi davranışlara yatkındırlar. Her ikisi de dünyayı siyah ve beyaz olarak görmeye eğilimlidir. Her ikisi de duyguları gerçek anlamda hissedemezler. Her ikisinin de özsaygısı düşüktür. Her ikisi de insanları manipule etmeye eğilimlidir. Bu nedenle bir narsist ile bir borderline ın ilişkisi anahtar kilit gibi oturur ve bu ilişki hastalıklı fakat uzun süreli olur. Bu ilişkinin temelinde her iki tarafın birbirlerinin ruh hastalıklarından beslenmesi olduğundan ve ruh hastalıkları tuhaf bir şekilde uyum sağladığından narsistin yaşayabileceği en gerçeğe yakın ilişki budur.


Narsist empat ilişkisi

Kişilik bozukluğu olmayan, bununla birlikte empati kabiliyeti yüksek, verici, sabırlı ve duygusal insanlar da narsistin dikkatini çeker. 
Dolayısıyla ilişkilerinde çözüm arayan, çabuk güven duyan ve karşı tarafı mutlu ettiğinde mutlu olan bir empatsanız ağa düşme ihtimaliniz yüksektir.

Narsistin empata yaklaşmasındaki en büyük motivasyonu onu kolaylıkla manipule edebileceğine ve bu sayede istediği faydayı ondan sağlayabileceğine inanmasıdır. 
Bu fayda yalnızca kendi narsistik ihtiyaçlarının tatmini olabileceği gibi, fiziksel, maddi veya manevi sömürü, statü kazanma, veya narsistin gözünde değer arz eden herhangi başka bir sebep de olabilir.

Bu ilişkide, ilişkinin başlarında narsist, empatı yüksek hissettirirken, empat narsisti genellikle çok yüksek hissettirmez ve fazla heyecanlandırmaz. Ancak narsist bunu belli etmez ve tam tersi gibi davranır. Narsistin empat karşısında başta yükselmeme nedeni bu aşamada narsist empatı ilgiye, övgüye boğarken ve ona duymak istediği sözler vererek manipule ederken aynı manipulasyonu empatın narsiste genellikle yapmaması ve bu aşamada egosunu istediği boyutta şişirememesidir. Narsiste göre bu durum sıkıcıdır fakat onu ele geçirmek için bağlama oyununu sonuna kadar sürdürür. Empat ilişkinin bu aşamasında çoğunlukla edilgen pozisyondadır.

Empatın narsisti yükselttiği aşama değersizleştirme aşamasıdır. Empat bu aşamada neden birden her şeyin değiştiğini ve bu değişimde kendisinin payını sorgulamaya başlar. Narsiste onunla geçirdiği süreçte değer vermiş olduğundan onu hemen gözden çıkaramaz, dolayısıyla narsistin davranışlarında anlam aramaya ve çözüm bulmaya çabalar. Bu esnada da genellikle hatayı kendinde arar. Bu durum narsistin egosuna yakıt sağlamak için biçilmiş kaftandır. 

Narsist bu süreçte empatı bol bol manipule eder. Karşı tarafın hatalı olduğuna, fakat hatasını/hatalarını düzeltirse her şeyin düzeleceğine dair telkinlerde bulunur. Bu durum empatın sürekli çabalar halde kalmasını sağlar. Böylece empat hiç bir yere varmayan bir kısır döngü içinde narsisti memnun etmek için çabalar durur. Ancak empat ne yaparsa yapsın narsist yine mutlaka memnun olmayacak bir şey bulacaktır.Empatik insanlar duyguları hissedebilirler. Bununla birlikte gerçeklik ve adalet duygularına önem veren kişilerdir. Borderline dan farklı yanı karşı tarafı sevgi ilişkisi kurduğu biri olarak görmesi, ilişkinin düzelmesi için samimiyetle çözüm arayışı içinde olması ve karşı tarafı manipule etmeye yatkın olmamasıdır.

Narsistler borderline'la olduğu gibi bir empatla da uzun süre birlikte kalabilirler. Empat eğer ki karşı tarafla sağlıklı ve güvenli bağ kurma konusunda çocukluğunda yara almış biriyse narsiste hastalıklı bir bağ geliştirebilir. Onun mutluluğu için ve ilişkinin sürmesi için kendinden gereğinden fazla şey verebilir. Narsist de kendisine gereken yakıtı sağladığı sürece empatı kolay kolay bırakmaz. Her ne kadar terk etse de sürekli geri dönerek bir şekilde empatı ilişki çemberinde tutmayı başarır.


Narsist ekhoist ilişkisi

Ekhoistler narsistlerin tam tersi olarak narsisizmi çok düşük bireylerdir. Bu kişiler narsisizm spekturumunda en alt seviyededirler. Kendilerine verdikleri değer minimumken onlar için ilişkide oldukları karşı taraf maksimum değerlidir. Kendilerine yapılan haksızlıklara ses çıkarmazlar çünkü içten içe haksızlığı hak ettiklerine inanırlar. Bu nedenle boyun eğicidirler. Karşı tarafı ne yaparsa yapsın kesinlikle eleştirmez, kendilerine yönelik eleştirilere veya adaletsizliklere ses çıkarmazlar. Bu kişiler için sadece karşı tarafın mutluluğu ve memnuniyeti önemlidir. Onaylanma ihtiyacı hissetmezler. Hatta onaylandıklarında veya övgüyle/ilgiyle karşılaştıklarında rahatsız olurlar. Buna karşın, karşı tarafı her koşulda onaylarlar. Kendi özgür kararları ve hayatları olmasındansa birinin himayesinde yaşamlarını sürdürmek isterler. Dolayısıyla bir narsist için aslında bu profil bulunmaz hint kumaşıdır. Bu kişi üzerinde sınırsızca ve hiç zorlanmadan bütün narsistik ihtiyaçlarını giderebilir, bu kişileri rahatça aşağılayabilir ve hiç bir dirençle karşılaşmadan onları sınırsızca değersizleştirebilirler. Ancak bu kadar bolluktan çabuk sıkılırlar. Hiç bir bedel ödemeden elde edilen sınırsız kaynaklar çok çabuk değersizleşir. Çok açken ziyafet sofrasına oturduğumuzda bir anda gözlerimiz parlar fakat doyduktan sonra masanın yüzüne bakmayız. Hiç bir bedel ödemeden sabah öğle akşam aynı masayla karşılaşırsak bir süre sonra yüzüne bakmak istemeyiz. Aynı durum bu ilişkide de geçerlidir. Dolayısıyla bir narsistle ekhoistin ilişkisi genellikle ne çok uzun ne de çok kısa sürer. Bu orta uzunlukta bir ilişki olacaktır. Eğer ki narsistin ilişki sürecinde egosunu doyuran birden fazla insan kaynağı varsa ve ekhoiste tam dedike değilse belki nispeten ilişki daha uzun sürebilir.

Narsistlerin hangi insanlara yaklaşma ihtimalleri daha yüksektir?

Hangi kişilik örüntüsüne sahip olursanız olun aşağıdaki özelliklerden herhangi biri sizde varsa narsistin ilgisini çekme ihtimaliniz yüksektir;


- Sizinle birlikte görülmesinin sosyal hayattaki imajını yükselteceğini düşünüyorsa; 


- Bir yönden sizi içten içe kendinden üstün buluyorsa; (Ona göre çok genç olabilirsiniz, bir konuda tanınmış olabilirsiniz, maddi kaynaklarınız güçlü olabilir vb.)

- Sizden bir çıkarı varsa; (Kariyerinde ona yardımcı olacağınızı düşünüyordur, erişmek istediği şey sizin yolunuzdan geçiyordur, onun hayatını kolaylaştırıyorsunuzdur, maddiyatınıza güveniyordur, onun angarya işlerini yapıyorsunuzdur, ya da sadece seks güzeldir ve istediği an istediği şekilde bunu ona sunuyorsunuzdur)

- Sizin yanınızda kendini ilah gibi hissediyorsa. (Ya onu sürekli pohpohlamanızdan ya da silik bir tip olduğunuzu düşündüğünden sizin yanınızda parladığını hissediyor olabilir. Bu nedenle sizi tercih etmiş olabilir.)

- Onun için kendinizi zor duruma sokmak pahasına karşılık beklemeden bir şeyler yapmaya hazır olduğunuzu hissettiyse,

- Manipule edilmeye açıksanız,

- Sizde sömürebileceğini düşündüğü bir şey varsa,

- Ona kolayca erişebileceği bir şey sunuyorsanız,

- Başkaları için hoşluklar yapmaktan, başkalarına yardım etmekten hoşlanıyorsanız,

-İlişkilerde duygularınızın şiddetli yaşıyorsanız ve ilişkide karşı tarafa fazla bağlanan bir yapınız varsa,

-Özgüven ve kendini sevme/değerli bulma konusunda zayıflıklarınız varsa, 

Narsist sizi bulur. Oyununu en iyi şekilde oynar, sizi avlar, almak istediğini alır ve ruhunuzu/hayat enerjinizi son damlasına kadar tüketir.

Yorumlar

 1. Bende borderline var ve psikologum eşimin narsist olabileceğimi söyledi...Beni sürekli baskiliyor..Sorunları konuşmaya yanaşmıyor,ama bırakmakta istemiyor gibi..Hem benden memnun değil hem devam ediyor...sürekli kendini haklı görüyor ve kendini övüyor..çevresinde onu aşırı seven ve pohpohlayan insanlarla dolu...Konuşmaya yanasmiyor,hata sende kendini düzelt bana karışma diyor...Ben sürekli kendimi sucluyorum bazen kendime zarar veriyorum..beni ikinci evlilik yapmakla korkutuyor,ben de bırakmak istiyorum ama bı iyi bı kötü tavırları kafamı karıştırıyor,surekli acaba düzeliyor mu diyorum ve sonra başa dönüyoruz...ve daha 7 aydır evliyiz...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ♥️♥️♥️

   Sil
  2. Bence bebeğiniz olmadıysa bırakın derim, daha sonra çok zor olacaktır bırakmak.

   Sil
 2. Merhabalar,

  Günümüz ilişkilerinde yaşanılan sorunlar beraberinde pek çok olumsuz sonucu doğuruyor. Özellikle narsist bireyler; ilişkide kontrolü ele geçirmek, karşı tarafın duygu ve düşüncelerini yönlendirmek, vazgeçilmez olmak ve karşı tarafı kolaylıkla manipüle edebilmek için partnerlerine ‘’Love Bombing’’ uyguluyorlar. İlişkinin ilk zamanlarında partnerine sürekli iltifat eden, hediyeler alan, aşırı sevgi ve ilgi gösteren, aşırı kıskanç ve aşırı korumacı bir tutum sergileyen bireyler sonrasında hayal kırıklığı yaratabiliyorlar. Çünkü bu kişiler istediklerini elde ettiklerinde bir anda karşı tarafı gözden çıkarabiliyor ve karşı tarafta suçluluk duygusu oluşturabiliyorlar. ‘’Love Bombing’’ üzerine yazdığım yeni yazımı okumanız için sizinle de paylaşmayı isterim: http://www.ebrubektasoglu.com/yazi/love-bombing-nedir/

  Umuyorum ilgiyle okursunuz,
  sağlıkla kalın.

  YanıtlaSil
 3. Eklenmesi gereken birsey daha var. Boundaries.. Yani sinirlar koyabilmek. Narsist sinirlarini koyan insanlari, hayir diyebilen insanlari kolay kolay manipule edemez

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Popular Posts

Narsist Geri Döner Mi?

Narsist Mağdurlarının Hikayeleri

Narsist Kadının Özellikleri