Narsizm Testi

Narsizm bir orandır. Gerçekte herkes bir miktar narsisttir ve bir miktar narsisizm sağlıklıdır. Uç noktalar ise kişilik bozukluğuna işaret eder.

Kendiniz veya narsist olduğundan şüphelendiğiniz kişinin ne derece narsist olduğunu öğrenmek için aşağıdaki testi uygulayabilirsiniz.

Test sonuçları testi uyguladığınız kişinin narsizm spektrumundaki yerini tespit etmenizi sağlayacaktır. Spektrumun  en sağında veya en solunda bulunmak sağlıksız bir duruma işaret ederken, ortalarda bir sonuç elde etmek ise sağlıklı narsizm aralığında bulunulduğunu gösterir.


Testi yanıtlarken; aşağıdaki ifadelere katılıp katılmadığınızı 1. kesinlikle katılmıyorum 2. katılmıyorum 3. kararsızım 4. katılıyorum 5. Kesinlikle Katılıyorum şeklinde puanlamanız gerekmektedir.

Test A, B ve C olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm için puanlarınızı ayrı ayrı toplamanız gerekmektedir.

Bu test Craig Malkin'in "Narsisizme Yeni Bir Bakış" isimli kitabından alınmıştır.

A Bölümü

1. İltifat almak beni rahatsız eder.
2. Birinin yıldız gibi ön plana çıkıp ilerlemesi sinirimi bozar.
3. Aday olarak ortaya atılmaktan hoşlanmadığım için çok fırsatlar kaçırdım (örn; terfi veya yöneticilik pozisyonu gibi)
4. Bazen başkasının fikri benimkinden daha iyi olacaktır diye düşünüp kendi fikirlerimi beyan etmem
5. Diğer insanların görüşlerini genellikle kabul ederim
6. Diğer insanların benim hakkımda ne düşündüğü veya ne hissettiği konusunda kaygılanırım.
7. İlişkilerimde ne istediğimi veya neye ihtiyacım olduğunu tam olarak bilmiyorum.
8. Bana tercihimin ne olduğu sorulduğunda, çoğu zaman kararsız kalırım. 
9. Bir ilişkide işler ne zaman kötüye gitse kendimi suçlarım.
10. Çok fazla özür dilerim.

A Bölümü Sonucunuz: .............

B Bölümü

1.     Kendime güvenirim ama umursamaz değilim.
2.     İşler çok zorlu olsa da pes etmem.
3.     Elde etmek için daha fazla çalışmam gerektiğinde başarılarımla daha çok övünürüm.
4.     Sınırımı bilirim, bu konuda kendimi kötü hissetmem.
5.     Bir durumun düzelmesini sağlayacaksa, hatalarımı memnuniyetle kabul ederim.
6.     Bir ilişkinin yürümesinde veya sekteye uğramasında her iki tarafın da payı olduğuna inanırım.
7.     İnsanlar ukalalık yaptığımı söylediğinde kendimi dizginleyebilirim.
8.     Büyük hayaller kurmayı severim ama ilişkilerimi bu hayaller uğruna feda etmem.
9.     Almaktansa vermeyi tercih ederim.
10. Aksilikler olsa da ben kendime güvenirim.

B Bölümü Sonucunuz: .............

C Bölümü

1.     İnsanları manipüle etmek benim için kolaydır.
2.     Hakkım olan saygıyı görmek için diretirim.
3.     Diğer insanlardan çok fazla şey beklerim.
4.     Hakkım olanı elde edene kadar kesinlikle tatmin olmam.
5.     İçten içe, diğer insanlardan daha iyi olduğuma inanıyorum.
6.     Eleştirildiğim zaman aşırı derecede sinirlenirim.
7.     Bir ortamda nasıl göründüğüm fark edilmezse çok üzülürüm.
8.     Fırsat bulduğumda gösteriş yapmaya meyilliyim.
9.     Güce karşı şiddetli bir istek duyarım.
10. Pek çok kişiyle kıyaslandığımda pek çok şeyde oldukça iyiyimdir.

C Bölümü Sonucunuz: .............

Sonuçların Yorumlanması

Her 3 bölümden aldığınız sonuçlara göre kendinizin veya adına test yaptığınız kişinin narsizm spektrumundaki yerini belirleyebilirsiniz.

A bölümünden çıkan sonuç spektrumun sol tarafındaki yeri, B bölümü ortaları, C bölümü ise en sağı ifade ediyor. Sol taraf Narsizm eksikliğini, ortalar sağlıklı narsizmi, en sağ taraf ise hastalıklı narsizmi yani kişilik bozukluğunu işaret ediyor. Bu üç bölümün hangisinde en yüksek skor alındıysa narsizm eğilimi o bölümün işaret ettiği aralıktadır. A skoru en yüksekse çok düşük, B skoru en yüksekse sağlıklı aralıkta, C skoru en yüksekse hastalıklı bölgede anlamına gelir. Yüksek bir skor yakalamanın iyi olduğu tek bölüm B bölümüdür. A veya C bölümü aşırı uç bölümlerdir. Her ikisi de sağlıklı değildir.

Bu şekilde spektrumdaki yeri kabaca tespit edebilirsiniz. Spektrumdaki yeri tam olarak belirlemek için ise biraz daha detaya inmek gerekiyor.

A Bölümü Puanı: Bu bölüm için ortalama puan 28’dir. Puanınız 28- 34 arasındaysa spektrumdaki 3 noktasına, 35-41 arasıysa 2 noktasına, 42-45 arasındaysa 1 noktasına, 46 ve üzeri ise 0 noktasına yakın olunduğunuzu işaret eder.

Bu bölümdeki puanınız 35’ten yüksekse ve diğer bölümlere göre en yüksek bu bölümden puan aldıysanız sizde Narsizm Eksikliği bulunuyor demektir.

Diğer bölümlere göre bu bölümden aldığınız puan en yüksekse fakat puanınız 35’in altındaysa bu durum yine Narsizm Eksikliği aralığında olduğunuzu ancak spektrumun 3 bölgesine daha yakın olduğunuzu ifade eder.

Diğer bölümlere göre bu bölümden daha yüksek puan almadıysanız bu durum ise Narsizm Eksikliği aralığında olmadığınızı gösterir.

B Bölümü Puanı: Bu bölüm için olması gereken ortalama puan 39’dur. Puanınız 36- 42 arasındaysa spektrumdaki 4 noktasına, 43-46 arasıysa 5 noktasına, 47 ve üzeri ise 6 noktasına yakın olunduğunuzu işaret eder.

Bu bölümdeki puanınız 35’ten yüksekse ve diğer bölümlere göre en yüksek bu bölümden puan aldıysanız tebrikler Sağlıklı Narsisizm aralığındasınız demektir.

Diğer bölümlere göre bu bölümden aldığınız puan en yüksekse fakat puanınız 35’in altındaysa bu durum yine Sağlıklı Narsizm aralığında olduğunuzu ancak spektrumun 3 bölgesine daha yakın olduğunuzu ifade eder.

Diğer bölümlere göre bu bölümden daha yüksek puan almadıysanız bu durum ise Sağlıklı Narsizm aralığında olmadığınızı gösterir.

C Bölümü Puanı: Bu bölüm için ortalama puan 27’dir. 35-41 arası spektrumun 7 bölgesine işaret eder. Ve bu aralıkta narsizm patolojik olarak görülmeye başlar. 42 ve üzeri puanlar ise 8 ve üzeri aralığı işaret eder.

Bu bölümdeki puanınız 35’ten yüksekse ve diğer bölümlere göre en yüksek bu bölümden puan aldıysanız Hastalıklı Narsizm aralığındasınız demektir.

Diğer bölümlere göre bu bölümden aldığınız puan en yüksekse fakat puanınız 35’in altındaysa bu durum yine Hastalıklı Narsizm aralığında olduğunuzu ancak spektrumun 6 bölgesine daha yakın olduğunuzu ifade eder.

Diğer bölümlere göre bu bölümden daha yüksek puan almadıysanız bu durum ise Hastalıklı Narsizm aralığında olmadığınızı gösterir.

Eşit Puanlar:

B ve C bölümünden eşit puan aldıysanız spektrumun 6-7 aralığındasınız yani hastalıklı narsizme yakınsınız demektir. Fakat bu durum narsizm seviyenizin çok tehlikeli bir boyutta olmadığını gösterir.

A ve B bölümünden eşit puan aldıysanız spektrumun 3-4 aralığındasınız demektir. Bu durum da eksik narsizme işaret etse de çok uçlarda bir eksiklik söz konusu değildir. Sağlıklı narsizme yakın bir noktada olunduğu söylenebilir.

A ve C bölümünden eşit puan alındıysa değersizlik hissi ve üstünlük hissi gibi iki uç noktada gidip gelindiğini gösterir. Kendine güvensiz, içe kapanık bir kişilik aşırı öfke, kıskançlık ve aşırı bencillikle birleştiğinde bu sonuç ortaya çıkabilir. Bu durum da içe dönük narsisizmin göstergesidir. Bu yapıya sahip olan biri mizacı gereği içe dönük olsa da hastalıklı narsizm aralığındadır. Spektrumdaki yeri 7 civarındadır.

Narsizm Eksikliği

Bu grubu en iyi tanımlayacak iki ifade “İlişkilerimde ne istediğimi veya neye ihtiyacım olduğunu tam olarak bilmiyorum” ve “Bana tercihimin ne olduğu sorulduğunda çoğu zaman kararsız kalırım”dır.

A bölümü puanı 35 ve üzeri olan kişiler,

·        Özsaygılarının düşük olması yüzünden sıkıntı çekmeye,
·        Kendilerini eşlerinin isteklerine ve ihtiyaçlarına vakfetmeye,
·        Hiçbir şeyi hak etmediklerini/yapma yetkileri olmadığını düşünmeye,
·        Duygusal destek alıp vermek için uğraşmaya,
·        Karamsar olmaya,
·        Alçakgönüllü olmaya,
·        Kendilerini tedirgin, kederli ve duygusal olarak kırılgan hissetmeye yatkındırlar.

Sağlıklı Narsizm

Sağlıklı narsizmi en iyi tanımlayan iki ifade “Büyük hayaller kurmayı severim ama ilişkilerimi bu hayaller uğruna feda etmem” ve “İnsanlar ukalalık yaptığımı söylediğinde kendimi dizginleyebilirim”dir.

B bölümünden yüksek puan alan kişiler,

·        Sakin,iyimser ve neşeli olmaya,
·        Yüksek özsaygı sahibi olmaya,
·        Duygusal destek alıp vermeyi başarıyla yürütmeye,
·        Hayatta bir amaç edinmeye,
·        Disiplinli olmaya,
·        Karşısındakine güvenmeye, yakınlıktan ve duygusal samimiyetten zevk almaya,
·        Kendilerini iyi şeylere layık görmeye yatkındırlar.

Hastalıklı Narsisizm

Bu gruptakileri en iyi tanımlayan iki ifade “İçten içe diğer insanlardan daha iyi olduğuma inanıyorum” ve “Hakkım olanı elde edene kadar kesinlikle tatmin olmam”dır.

Bu bölümden yüksek puan alan kişiler;

·        İnsanları kullanmaya yatkındırlar, sürekli onanmak isterler, kendilerini haklı görürler.
·        Özsaygı durumları istikrarsızdır.
·        Duygusal destek alıp vermekte zorlanırlar.
·        Kendilerini eşlerinden ve çoğu kişiden üstün görürler.
·        Tartışmacı, uzlaşmaz ve bencil bir halleri vardır.
·        İşyerlerinde takım çalışmasına yatkın değillerdir ve diğerleriyle çatışma yaşarlar.
·        Egoları hassastır.
·        Diğer insanlara karşı umursamaz tavırları vardır.
·        Kendileriyle övünmeye ve başkalarını suçlamaya eğilimlidirler.

Yorumlar

Popular Posts

Narsist Geri Döner Mi?

Narsist Mağdurlarının Hikayeleri

Narsist Kadının Özellikleri